Radio Kinnekulle RADIO KINNEKULLE

Närradioförening

 

Vanliga frågor

F: [Var så god och ställ frågor]
S: [Så kommer det ett svar]


F: Om jag gör ett program åt en förening. Vem har upphovsrätten?

S: För att frågan om upphovsrätt skall väckas över huvud taget skall det uppnått en verkshöjd, ha en viss originalitet och självständighet. Vara en beskrivande framställning i tal. Vara ett original i musikalisk form.

Detta handlar om hur unikt programmet är. Program via radio är ett offentligt framförande.  Kunde vem som helst göra samma produktion med de allmänna underlag som finns så bör man inte hävda upphovsrätt utan låta saken bero.

Den ideella rätten kan inte överlåtas. Den som gör ett program har också upphovsrätten. Detta till skydd för att ingen annan får förvanska programmet utan tillåtelse.

Den ekonomiska rätten, även kallad utnyttjanderätten, är rätten att tjäna pengar på verket, kan överlåtas exempelvis genom ett avtal till annan part som en förening eller till närradioföreningen. Upphovsrättsinnehavaren kan göra detta gratis eller mot ersättning.
Utnyttjanderätten kan säljas tillfälligt som för ett program eller programserie eller så kan man sälja hela rätten till programmet. Ersättningen kallas Royalty.

Källa:
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600729.HTM

/ KERMER KB
http://www.redovisning-gotene.se